Nieuws

Werkgevers Servicepunt en NHN maken werkgelegenheid in het composiet inzichtelijk

Inspiratiebezoeken bevorderen verbinding tussen arbeidsmarkt en het bedrijfsleven in de composietsector


WESTFRIESLAND – Kandidaten van Werkgevers Servicepunt Noord-Holland Noord hebben op 8 mei tijdens een inspiratiedag kennisgemaakt met composietbedrijven in de regio. De inspiratiebezoeken aan de bedrijven 2MV Composites, Theuws Polyester en FishFlow Innovations hebben als doel een nieuwe instroom van medewerkers te bewerkstelligen. De inspiratiebezoeken zijn georganiseerd door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en het Werkgevers Servicepunt in opdracht van zeven Westfriese gemeenten.

Duurzaam alternatief

Composiet wordt als materiaal steeds vaker toegepast in de industrie. Het is een goed alternatief voor ‘ouderwetse’ materialen op het gebied van gewicht, energiegebruik en operationele duurzaamheid. Composiet is een relatief jong materiaal met veel toegevoegde waarde voor een duurzame samenleving in verschillende sectoren. Het materiaal begint steeds meer zijn sporen te verdienen en dat merken de aanbieders. Zij gebruiken composiet in de bouw van interieuronderdelen, maar ook in jachten, sportauto’s en vliegtuigen. De composietsector ontwikkelt zich momenteel erg snel. De instroom van productiemedewerkers blijft echter nog achter. Dat is de reden dat de sector, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Werkgevers Servicepunt NHN en RPAnhn de handen in één hebben geslagen om een op maat gemaakt opleidingstraject te ontwikkelen om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen.

Versterken van economie in de regio

De zeven Westfriese gemeenten werken samen met een Regionaal Economische Agenda om de economie in de regio te versterken. Wethouder Harry Nederpelt: “Het uitbouwen en versterken van de composietsector sluit hier goed op aan omdat het een kansrijke, innovatieve sector is die de regio veel werkgelegenheid biedt. Het organiseren van de nieuwe instroom van productiemedewerkers staat hoog op de agenda. De zeven Westfriese gemeenten zetten zich dan ook volop in om dit mede mogelijk te maken. Deze dag is alvast een mooie start om bedrijven en werkzoekenden in deze duurzame sector bij elkaar te brengen.â€

Leer- werkopleiding

Tijdens de inspiratiebezoeken schetsten de bedrijven een toekomstbeeld van de sector en welke banen daarvoor per direct al beschikbaar zijn. De kandidaten kunnen na de inspiratiedag een drie maanden durende leer- werkopleiding volgen, welke afgesloten wordt met een branche erkend certificaat. Ontwikkelingsbedrijf NHN en het Werkgevers Servicepunt gaan een pilotperiode in, waarbinnen de opleiding drie keer gegeven gaat worden. Na deze pilotfase wordt het project verder uitgerold en worden alle composietbedrijven uit de regio Noord-Holland betrokken.

Dit project is voortgekomen uit het EFRO project Valorisatie Hightech Sector Composiet NH, een samenwerkingsverband tussen compostiebedrijven uit Noord-Holland en kennisinstellingen om onderzoek en innovatie in de compostiesector te bevorderen. Het EFRO project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en de provincie Noord-Holland. Ontwikkelingsbedrijf NHN is penvoerder.

Verbinding met het onderwijs

Ook worden stappen gezet om composiet op te nemen in het leerplan van het MBO, met daarbij een goede aansluiting op HBO als uitgangspunt. Deze stappen zullen bijdragen aan een verduurzaming van het onderdeel composieten in het onderwijs.

Vorig bericht Station Alkmaar Noord wordt compleet vernieuwd
Volgend artikel KLM vervoerde in april meer reizigers dan in zelfde periode vorig jaar

Nu op WijNoordHolland