Bedrijfsafval

Zo kun je bedrijfsafval het beste scheiden

Bedrijfsafval moet gescheiden aangeboden worden

	Zo kun je bedrijfsafval het beste scheiden
Partnerbijdrage:
Iedere onderneming produceert bedrijfsafval. Als ondernemer ben je verplicht om de inzameling, het scheiden en het afvoeren van bedrijfsafval op de juiste manier te regelen. In dit artikel lees je hoe je bedrijfsafval het beste kunt scheiden.

Welk afval dien je te scheiden?

. Welk afval je als onderneming dient te scheiden, hangt af van de grootte van de onderneming, het type onderneming en de hoeveelheid afval de onderneming produceert.

–       Bedrijfsafval dat altijd gescheiden moet worden: Afval van voertuigen, afvalwaterstromen, asbesthoudend afval, batterijen, dierlijke (bij)producten, elektronische apparatuur, groen- en organisch afval van openbaar groen, bos- en natuurterreinen of landbouw, metalen, productieafval, steenachtig materiaal en veegafval van openbare ruimten.

–       Bedrijfsafval dat ondernemingsafhankelijk gescheiden moet worden: Glas, groen-, tuin- en gft afval, hout, papier en karton, textiel, plastic (folie)materiaal, EPS/(piep)schuimen verpakkingen.

–       Bedrijfsafval dat gescheiden moet worden als je er eenmalig veel van hebt: EPS/(piep)schuimen verpakkingen, hout, groen- en tuinafval, plastic (folie)materiaal en textiel.

Hoe kun je bedrijfsafval scheiden?

Bedrijfsafval scheiden betekent simpelweg dat je afval gescheiden in moet zamelen. Oftewel: schaf prullenmanden, afvalbakken en rolcontainers aan voor diverse afvalstromen.

–       Verspreid kennis: Zorg ervoor dat werknemers ervan op de hoogte zijn dat MKB-afval gescheiden dient te worden en welk afval tot welke afvalstroom behoort.

–       Wees duidelijk: Zorg ervoor dat het (over)duidelijk is welke afvalstroom in welke prullenband, afvalbak of rolcontainer weggegooid dient te worden.

–       Voorkom vervuiling: Zorg ervoor dat werknemers daadwerkelijk afval op de juiste manier scheiden. Vervuiling van de afvalstromen staat recycling in de weg.

Hoe bied je bedrijfsafval aan?

Als je in de Gemeente Amsterdam maximaal 9 vuilniszakken per week aan bedrijfsafval produceert, kun je dit aanbieden in vuilniszakken aan de straat of weggooien in ondergrondse afvalcontainers. Je betaalt in dit geval reinigingsrecht aan de gemeente.

Als je meer bedrijfsafval produceert, ben je verplicht om een inzamelingscontract af te sluiten bij de gemeente of een erkende afvalinzamelaar. De kosten hiervoor worden bepaald door de huur van een rolcontainer Amsterdam, de kosten voor het vervoer van het afval en de verwerkingskosten.

Vorig bericht Nieuwe leden RvC van Momentum Leisure
Volgend artikel Eerste online DIY marketplace in Benelux

Nu op WijNoordHolland